VYBUDOVANIE PRIMÁRNEHO OKRUHU

Ak ste si vybrali tepelné čerpadlo typu VODA- VODA, realizáciu primárneho okruhu si môžete zabezpečiť svojpomocne. Ak si myslíte, že si s primárnym okruhom nedokážete poradiť sami, my sme pripravení Vám ju zrealizovať v plnom rozsahu.

Vybudovanie primárneho okruhu zahŕňa zhotovenie dvoch studní – jednej čerpacej a jednej vsakovacej, výzbroj čerpacej studne (čerpadlo primárneho okruhu s nevyhnutným príslušenstvom) a prepojenie týchto studní so samotným tepelným čerpadlom.

Mám záujem o realizáciu primárneho okruhu