MONITORING

Našim zákazníkom poskytujeme každoročný monitoring našich tepelných čerpadiel, ktorý zahŕňa kompletnú servisnú prehliadku TČ, kde náš servisný technik prekontroluje technický stav ich tepelného čerpadla a jeho optimálne fungovanie.

Cenník

# Služba Cena
1 Kompletný ročný monitoring (max 1 servisná hodina) 80 €
2 Servisná hodina navyše 50 €
3 Doprava v rámci Šale a okruhu 30km 0 €
4 Doprava nad rámec (€/km) 0,5 €

*uvedené ceny sú bez DPH

Mám záujem o monitoring tepelného čerpadla