Ak neviete, prečo si vybrať práve nami vyrábané tepelné čerpadlá, tu Vám ponúkame 20 krokov k dokonalosti našich výrobkov:

Unikátny DIZAJN, možnosť prispôsobenia farebného prevedenia jednotky k fasáde budovy

MULTIFUNKCIONALITA – režim kúrenia, chladenia a ohrevu TÚV, všetky ochranné a periférne prvky v základnej výbave

Čisto PRÍRODNÉ chladivo, ako prvý a zatiaľ jediný v strednej Európe

Najvyššia KVALITA každého komponentu od renovovaných Európskych výrobcov

Úplne AUTONÓMNE riadenie, bez akéhokoľvek zásahu užívateľa

PID REGULÁCIA obálky kompresora, ide o typ regulácie, ktorú neovplyvňuje tepelná zotrvačnosť budovy, teda žiadne referenčné termostaty, ani ekvitermická regulácia, ale reálne využíva zmeny teplotných pomerov v budove pomocou kombinácie proporcionálneho, integrálneho a derivačného počtu

BLDC KOMPRESORY sú momentálne najnovšie typy kompresorov s najdlhšou životnosťou

INVERTOROVÉ riešenie s viac, ako o 40 percent vyššou ÚČINNOSŤOU ako klasické ON/OFF čerpadlá

Najnovšia TECHNOLÓGIA, ktorá udržiava teplotný diferenciál vykurovacej vody na ideálnej úrovni počas celej doby prevádzky tepelného čerpadla pomocou riadenia otáčok obehových čerpadiel

Špeciálny výmenník na sacom potrubí, ktorý dodatočne zvyšuje účinnosť čerpadla a výrazne predlžuje ŽIVOTNOSŤ celého systému oproti konkurenčným jednotkám

UNIKÁTNE RIEŠENIE využitia prehriatych pár na ohrev cirkulačnej vody TÚV

Plnofarebná DOTYKOVÁ OBRAZOVKA s jednoduchým, prehľadným a hlavne intuitívnym užívateľským rozhraním

Možnosť vzdialeného MONITORINGU a vlastný systém ochrany pred útokmi z internetu

Neustála vzdialená aktualizácia a vylepšovanie SOFTVÉRU

DIGITÁLNE riadený elektronický expanzný ventil

JEDINEČNÝ PRÍSTUP k zákazníkom, vlastné distribučné kanály

Neustále sa rozvíjajúca a zväčšujúca rodinná firma, ktorá Vám poskytne dokonalé PORADENSTVO (my vieme najviac o našich produktoch, keďže ich vyrábame)

Niekoľkoročný VÝVOJ, ktorý prebiehal na Slovensku

Využité a skĺbené SKÚSENOSTI lídrov z radov dodávateľov jednotlivých komponentov našich tepelných čerpadiel

LÁSKA k tomu, čo robíme