Šesť dôvodov na použitie propánu ako chladiva.

Spomedzi chladiacich technológií je výber chladiva jedným z faktorov, ktoré môžu pomôcť zlepšiť nielen účinnosť, ale aj vplyv chladiacich a vykurovacích systémov na životné prostredie a náklady na ich prevádzku. Propán (R-290), chladivo ktoré spĺňa všetky tieto aspekty, je technicky realizovateľné riešenie pre malé a stredné aplikácie chladenia, tepelných čerpadiel a klimatizácie. Obavy z jeho horľavosti […]

Read more